Het geheim van TolsumOver ons | Contact
vlaguk vlagnl

Welkom op de website Het Geheim van Tolsum

Het Geheim van Tolsum is gewijd aan het Romeinse schrijfplankje uit de collectie van het Fries Museum. Dit schrijfplankje is gevonden in 1914 tijdens commerciële afgravingen van de terp vlakbij Tolsum (onder Franeker). Het schrijfplankje is het oudste, geschreven document van Nederland (23 februari 29 na Chr).

Op deze site vindt u alle informatie over dit bijzondere schrijfplankje. In het onderdeel SCHRIJFPLANKJE staat informatie over schrijfplankjes in de oudheid, het plankje uit Tolsum, de tekst, de leeftijd van het plankje, de onderzoeken naar de tekst en de vondst van het plankje. Ook is er een downloadsectie. Het onderdeel DOSSIER (nog in ontwikkeling) presenteert relevante ondezoeksinformatie inclusief speciaal geprepareerde foto’s die hebben bijgedragen tot de nieuwe lezing van het schrijfplankje.

Deze website is tot stand gekomen met behulp van H.A. Laagland, E. Kramer, J. van Sluis, L.A. de Vries (red.), Het geheim van Tolsum. Een herinterpretatie van een Romeins schrijfplankje, Fryske Akademy, Leeuwarden 2009 (themanummer It Beaken).

Bestel hier de publicatie over het Tolsumer schrijfplankje.