Het geheim van TolsumOver ons | Contact
vlaguk vlagnl

OVER ONS

De manifestatie Het Geheim van Tolsum is opgezet door Tresoar en Fries Museum naar aanleiding van nieuw onderzoek in 2009 naar de tekst van het Romeinse schrijfplankje van Tolsum (collectie Fries Museum). Dit nieuwe onderzoek werd mogelijk gemaakt door Tresoar (Leeuwarden) en Fries Museum (Leeuwarden).

Tot de manifestatie horen een perspresentatie van de nieuwe ondezoeksresultaten (23 april 2009), het internationale, wetenschappelijke symposium Het Geheim van Tolsum (24 april 2009) en de rondreizende tentoonstelling van het schrijfplankje (mei – juni 2009). In 2010 voegen Tresoar en Fries Museum hier aan toe de publicatie H.A. Laagland, E. Kramer, J. van Sluis, L.A. de Vries (red.), Het geheim van Tolsum. Een herinterpretatie van een Romeins schrijfplankje, Fryske Akademy, Leeuwarden 2009 (themanummer It Beaken) en de website Het Geheim van Tolsum (www.tolsum.nl).

De website Het Geheim van Tolsum is ontwikkeld door Tresoar en het Fries Museum: E. Kramer (Fries Museum) J. van Sluis, I. de Vries (webontwerp), L.A. de Vries, H.A. Laagland (eindredacteur) (Tresoar) Met dank aan de instelling voor het beschikbaarstellen van fotomateriaal: Centre for the Study of Ancient Documents (University of Oxford), Fries Museum en dr. R.S.O. Tomlin (University of Oxford).

Tresoar - Fries Historisch en Letterkundig Centrum
Tresoar beheert het een grote wetenschappelijke bibliotheek, een collectie archieven van en over Fryslân en een grote verzameling documentatie en objecten over de Friese literatuur. Bijzondere collecties binnen Tresoar zijn de Buma Bibliotheek (informatiecentrum voor de klassieke oudheid met een boekencollectie van meer dan 50.000 titels) en Studiecentrum Dr.L. Fuks (meer dan 5000 boeken over de Joodse taal en cultuur in de ruimste zin van het woord).
De collectie kan op de studiezaal geraadpleegd worden en via de website www.tresoar.nl.

Adres
bezoekadres: Boterhoek 1 Leeuwarden
postadres: Postbus 2637, 8901 AC Leeuwarden
telefoon: (058) 789 0 789
fax: (058) 789 0 777
email: info@tresoar.nl
website: www.tresoar.nl

Fries Museum
Een bezoek aan het Fries Museum is een belevenis op zich. Het museum verbindt een unieke collectie met verrassende presentaties. Door de combinatie van kunst, cultuur en geschiedenis onder één dak, weet het museum iedereen te boeien. Op een niet-alledaagse manier komen de Friese kunst, cultuur en geschiedenis tot leven. Het Fries Museum en het Verzetsmuseum Friesland zijn gehuisvest in het Rijksmonument De Kanselarij.

Adres
bezoekadres: Turfmarkt 11, Leeuwarden
postadres: Postbus 1239, 8900 CE Leeuwarden
telefoon: (058) 255 55 00
fax: (058) 213 22 71
email: info@friesmuseum.nl
website: www.friesmuseum.nl

Voor deze website is onder andere gebruik gemaakt van
H.A. Laagland, E. Kramer, J. van Sluis, L.A. de Vries (red.), Het geheim van Tolsum. Een herinterpretatie van een Romeins schrijfplankje, Fryske Akademy, Leeuwarden 2009 (themanummer It Beaken)